Slider Rim Slider Beograd Slider London Slider Moskva Slider Njujork Slider Pariz Slider Madrid

Uslovi korišćenja Portala za strane jezike

  • USLOVI KORIŠĆENJA
  • OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

Značenje termina:

  • PZSJ – Portal za strane jezike, sa svim sadržajima i linkovima
  • Korisnik – lice koje pristupa PZSJ radi obaveštavanja o sadržaju PZSJ
  • Korisnik – oglašivač: lice koje pristupa PZSJ radi isticanja podataka o sopstvenoj delatnosti, pružanja informacija o kontaktima, praksi ili drugim podacima Korisnicima PZSJ

 

Uslovi korišćenja PZSJ

Predmet Uslova korišćenja PZSJ su uslovi korišćenja PZSJ, prihvatanje politike privatnosti, savesnosti i odgovornosti Korisnika PZSJ, te ograničenje odgovornosti PZSJ.

Korisnik pristupom PZSJ prihvata obavezu da se obaveštava o uslovima korišćenja PZSJ, koji su podložni izmenama u skladu sa odlukom PZSJ. Pristupom PZSJ korisnik prihvata da je upoznat sa svim uslovima korišćenja i izmenama važećim u momentu pristupa. Navedene izmene uslova korišćenja će važiti od momenta objavljivanja na portalu PZSJ.

Korisnik prihvata da PZSJ ne garantuje i ni u kom slučaju nije odgovoran za istinitost i tačnost podataka objavljenih na PZSJ. Korisnik naročito prihvata da je PZSJ potpuno oslobođen odgovornosti u pogledu istinitosti i kvaliteta usluga koje pružaju ili mogu da pruže oglašivači na PZSJ, te istinitosti, celovitosti, pouzdanosti ili koje druge karakteristike bilo koje vrste informacija koja se nalazi na PZSJ ili do koje se putem korišćenja PZSJ može doći.

Korisnik PZSJ izričito prihvata i preuzima odgovornost za korišćenje bilo koje usluge koja mu je pružena od strane oglašivača na PZSJ i prihvata i preuzima odgovornost za bilo koju aktivnost koju preuzima korišćenjem PZSJ.

Korisnik PZSJ je naročito upoznat da PZSJ i Privredno društvo Owen Owen ne vrši nikakvu preporuku predavača stranih jezika, prevodilaca, škola stranih jezika, niti drugih ustanova i institucija koje se mogu naći na PZSJ, te da nema kontrolu nad kvalitetom i nivoom usluga koje se nalaze ili nude na stranicama PZSJ, i da PZSJ izričito ne odgovara za nivo i vrstu usluga koje pružaju ili mogu pružiti korisnici PZSJ.

Korisnik PZSJ je naročito upoznat i prihvata da PZSJ ne odgovara za istinitost niti pouzdanost listinga, sposobnosti da neko sa listinga pruža zadovoljavajuću uslugu, kao ni da poslodavac, koji se oglašava na PZSJ zaista može da ponudi posao kandidatu ili korisniku.

Korisnik PZSJ prihvata da je isključivo on – korisnik odgovoran i da snosi rizik za sve kontakte koje ostvari putem PZSJ.

Korisnik prihvata oslobađanje od odgovornosti PZSJ i Privrednog društva Owen Owen od bilo kakve odgovornosti po bilo kom osnovu u bilo kakvoj direktnoj ili indirektnoj vezi sa korišćenjem ili sadržajima PZSJ, te je Korisnik saglasan da prema PZSJ i Privrednom društvu Owen Owen ne može isticati bilo koji zahtev, a u eventualnim sporovima sa drugim korisnicima PZSJ ili oglašivačima PZSJ.

Korisnik – oglašivač izjavljuje da prihvata svoju isključivu odgovornost za istinitost sadržaja i/ili informacije koju postavlja na PZSJ.

Korisnik – oglašivač izjavljuje da prihvata svu materijalnu i svaku drugu odgovornost za objavljivanje bilo koje sopstvene informacije, ili informacije do koje se može doći korišćenjem informacije ili sadržaja koju postavlja na PZSJ.

Korisnik – oglašivač izričito izjavljuje da su sve informacije objavljene u saglasnosti sa njegovom izričitom voljom, da je on isključivo odgovoran u slučaju da su iste informacije poverljive prirode te u potpunosti prihvata isključenje odgovornosti PZSJ i Privrednog društva Owen Owen po bilo kom osnovu i u bilo kom svojstvu za bilo kakvo korišćenje ovlašćeno ili neovlašćeno informacija o korisniku – oglašivaču putem PZSJ.

Korisnik – oglašivač naročito preuzima odgovornost za nivo i kvalitet usluga koje pruža ili može pružiti, te naročito preuzima odgovornost za svaku objavljenu informaciju ili sadržaj.

Korisnik – oglašivač je naročito upoznat da u svakom trenutku može podneti zahtev za uklanjanje određene informacije ili sadržaja sa PZSJ. PZSJ će u skladu sa tehničkim mogućnostima i drugim okolnostima u najkraćem mogućem roku postupiti u skladu sa Zahtevom korisnika – oglašivača.

PZSJ je dostupan na srpskom i engleskom jeziku.

Portal za strane jezike trudi se da privatne i poverljive informacije o korisnicima Portala čuva u potpunoj diskreciji i obavezuje se da ih neće zloupotrebljavati. Portal za strane jezike ne može da garantuje da treća lica neće putem hakerskog napada ili na neki drugi način, a bez znanja ili odobrenja Portala za strane jezike doći do nekih od gore pomenutih informacija. Portal za strane jezike ni u kom slučaju ne može se smatrati odgovornim za eventualne posledice takvih aktivnosti.

Portal za strane jezike zadržava pravo uključivanja i brisanja vaših podataka sa listinga u bilo kom trenutku.

Upotreba kolačića (eng. Cookies). Ovaj sajt koristi kolačiće u cilju analize saobraćaja i poboljšanja korisničkog iskustva. Daljim korišćenjem sajta izjavljujete da se slažete sa upotrebom kolačića. Za više informacija pogledajte ovde.
Razumem